Cửa cuốn được ứng dụng khá tiện ích trong hệ thống nhà xưởng, kho, bến bãi…có vai trò trong việc bảo vệ an ninh khu vực và tài sản công ty. Những sự cố khi sử dụng cửa cuốn tại khu nhà xưởng sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động sãn xuất. Do vậy, […]

Read More