Monthly Archive: Tháng Tư 2018

0

Ý nghĩa của tượng đồng La Hán

Tượng đồng la hán từ lâu đã rất quen thuộc đối với những tín đồ theo Phật giáo, các ngôi chùa ở Việt Nam đêu treo tranh ảnh và trưng bày tượng 18 vị...