Chính sách

Sharing is caring!

Khi quý khách truy cập vào trang web cnosrilanka.org của chúng tôi đồng nghĩa với khách hàng chấp nhận những điều khoản mà chúng tôi đưa ra. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm bớt những quy định và điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Khi thay đổi, quý khách vẫn sử dụng trang web có nghĩa là quý khách chấp nhận thay đổi quy định và điều kiện đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Sharing is caring!